LIGHT OF BEING YOGA

 

LIGHT OF BEING YOGA'Wie leeft en beweegt vanuit verbinding met zijn wezen,
is altijd thuis'

Anandajay


Het woord yoga betekent in verbinding zijn, samenzijn met dat wat je wezenlijk bent. De ‘Light of Being’-Yoga is een sensitieve en meditatieve yogavorm, die steeds weer uitnodigt om met je Zelf in verbinding te zijn, waardoor de levensenergie, het ‘zijnslicht’, weer vrij door het lichaam kan stromen.

Verbinding als uitgangspunt

De ‘Light of Being’-Yoga gaat uit van twaalf basishoudingen van het lichaam, die zorgvuldig via verschillende bewegingen en poses worden aangenomen. Ieder moment word je uitgenodigd de verbinding met je essentie het uitgangspunt te laten zijn. Je komt dan in een meer respectvolle en liefdevolle relatie met jezelf en met je lichaam.

Liefde in beweging

De bewegingen zijn door deze constante liefde en zachtheid op een natuurlijke manier heel langzaam en vloeiend. Je geniet van ‘liefde in beweging’. Daardoor krijg je alle ruimte om jezelf te voelen en te luisteren naar wat je lichaam je vertelt. De relatie met je lichaam vertelt je ook hoe je met jezelf en met het leven omgaat. Wat je erin tegenkomt, krijgt meer ruimte om er te zijn en je leert er liefdevol mee om te gaan. Je voelt dat Jij er mag zijn, met alles wat er is.

Helend

Het Zijn heelt je ongebalanceerde levensenergie en de affectieve manier van omgaan met jezelf brengt je in een diepe ontspanning op zowel fysiek, emotioneel als mentaal gebied. Dit werkt helend door op alle lagen van je bestaan en heeft invloed op je gehele levenshouding en op alles wat je doet. Een asana (houding) is dan wat het ook letterlijk betekent: een houding van Zijn, van heel zijn.

De begeleider

De ‘Light of Being’-Yoga wordt begeleid door leerlingen van Anandajay, die dat wat hen zo raakt in zijn werk op deze wijze door wensen te geven aan anderen. Zij hebben zich, vanuit hun verbinding met Anandajay, hierin ontwikkeld en worden blijvend door hem begeleid en ondersteund in hun verdere ontplooiing.

Anandajay is een spirituele leraar van Nederlandse afkomst die in België woont en sinds 1979 mensen begeleidt, die naar de diepere zin van het leven verlangen. 'The Light of Being' is de naam van de organisatie, die door hem werd opgericht en sinds 2002 in de Belgische Eifel gevestigd is. 'The Light of Being' ondersteunt mensen die hun innerlijke verlangen voelen om weer in heelheid en vrede met zichzelf en de schepping te leven. Met zijn activiteiten wenst Anandajay, wiens naam 'Zegeningen van het Hart' en 'Overgave' betekenen, een bijdrage te leveren aan een waardige maatschappelijke ontwikkeling. Geweldloosheid en eerbied voor alles wat leeft staan hierin centraal. Meer informatie kun je lezen op de website: www.lightofbeing.org.Mijn beleving

Yoga is voor mij de verbinding met mijn innerlijk als beginsel aan te gaan met alles wat er is. Dit geeft mij ruimte en zachtheid en mag ik zijn wie ik werkelijk ben. Dan voel ik de bewegingen vloeiender door mij heen gaan telkens weer als ik me open en dat er dan verbinding is met mij als geheel en het grotere. Ik geef ruimte om mij door het grotere te laten dragen, te laten beïnvloeden en er ontvankelijk voor te mogen zijn. Het geeft mij meer omhulling, licht, kracht en vreugde, om handelingen in het dagelijks leven gemakkelijker te laten plaatsvinden. Light of Being Yoga brengt mij meer thuis in wie ik in wezen ben en dan voel ik een diepe dankbaarheid naar het leven wat ik ben en naar mijn leraar Anandajay die mij dit alles heeft aan gereikt. En dat ik dit mag doorgeven aan iedereen die een diep verlangen voelt om thuis te komen in zichzelf.


Ervaringen van cursisten

"Yoga op de manier zoals Johanna het doorgeeft, heeft me uitgenodigd om daadwerkelijk te leren voelen, i.p.v. te bedenken hoe ik wil dat ik me voel of ga voelen. De zin die steeds door mijn hoofd gaat is: mag alles er zijn zoals het is"

"Yoga bij Johanna helpt me om steeds dichter bij mezelf te komen"

"Na de yoga voel ik mezelf vaak voller, ruimer, zachter, warmer, of ik voel een boosheid die ik nog niet had gemerkt"

"Johanna helpt mij om helemaal aanwezig te zijn in het hier en nu, met alles wat er op dat moment in mij speelt. Elke week een innerlijk ontdekkingsreisje in een veilige omgeving waar alles er mag zijn"‘Yoga is de levende verbinding met het Licht.
Liefde is het Licht.
Jij bent de drager van het Licht en het Licht is de drager van Jou.
Moge Yoga deze levende verbinding zijn in al wat je doet.’

Anandajay